Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Uchazeči
  3. Střední škola
  4. Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení SŠ

Přehled oborů vzdělání SOŠ pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou absolventům 9. tříd ZŠ pro školní rok 2022/2023

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2022/2023:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:

Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky

Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-41-M/01STROJÍRENSTVÍ30
23-45-L/01MECHANIK SEŘIZOVAČ30

Nabídka tříletých učebních oborů s výučním listem:

Forma studia: denní
Délka studia: tři roky

Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-51- H/01STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)12
26-57-H/01AUTOELEKTRIKÁŘ12
23-68-H/01AUTOMECHANIK30
23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ24
23-55-H/02KAROSÁŘ12

Nabídka dvouletého nástavbového oboru s maturitou:

Forma studia: denní
Délka studia: dva roky

Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)Předpokládaný počet přijímaných žáků
23-43-L/51PROVOZNÍ TECHNIKA24

Správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy a musí být na školu doručena nejpozději do 1. března 2022. Přihlášku lze podat osobně přímo na podatelně nebo vrátnici školy, anebo ji na adresu školy doručit poštou.
Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Uchazeči o studium učebního oboru přijímací zkoušku nekonají.
Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek do stanovených oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se koná ve dvou termínech:

  • 12. dubna 2022 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
  • 13. dubna 2022 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných didaktických testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna na tomto místě do 31. ledna 2022.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro všechny maturitní obory vzdělání:
10. května 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín). Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude uchazeči zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.
Další kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy jsou bez přijímacích zkoušek. Vyhodnocení těchto kol probíhá dle kritérií pro přijímání žáků, která budou zveřejněna před vyhlášením dalších kol.
Podrobné informace k přijímacímu řízení na stránkách CERMAT
V případě dotazů se neváhejte obrátit s dotazem na sekret@voskop.cz

Stáhněte si:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platný
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné