Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-56-H/01 Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

informace

Informace o oboru

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

splněná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

Způsob ukončení

závěrečná učňovská zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné vzdělání s výučním listem

Informace

Charakteristika studia

Na začátku je kus kovu a… OBRÁBĚČ. Na konci dlouhé cesty může být motor náklaďáku, lodní šroub nebo turbína do elektrárny. 

Chceš obsluhovat a seřizovat stroje, které stojí víc než nové auto? Chceš vyrábět součástky, bez kterých se neobejdou auta, vlaky, letadla nebo lodě? Chceš vidět výsledky své práce hned na vlastní oči?

Čeká tě skvělé uplatnění – zaměstnání si najdeš, než dokončíš školu. Slušný plat dostaneš hned po skončení studia. Budeš páteří každé strojírenské firmy. 

Obor je určen pro chlapce i dívky

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ:
  • odbornou kvalifikaci pro výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním a broušenímch,
  • seznámení se základní prací a programováním na CNC strojích
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická dokumentace, technologie, strojírenství, CAD systémy
  • výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s digitální fotografií, tvorbu webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách)
 • uplatnění absolventa:
  • v povolání obráběč kovů se zaměřením na soustružení, frézování a broušení
  • v samostatném podnikání v oblasti strojního obrábění
  • absolventi uvedeného oboru se mohou ucházet o přijetí na dvouleté denní nástavbové studium oboru Provozní technika (vyučovaného na naší škole), pro získání středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
Informace

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

23-56-H/01 Obráběč kovů

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
Celkem
Povinné předměty32.532.53297 h
Všeobecně vzdělávací12.59.5830 h
Český jazyk a literatura1.51.51.54.5 h
Cizí jazyk2226 h
Základy společenských věd111.53.5 h
Fyzika2103 h
Chemie1001 h
Základy ekologie1001 h
Matematika2215 h
Tělesná výchova1113 h
Informační a komunikační technologie1113 h
Odborné58922 h
Ekonomika0022 h
Technická dokumentace2204 h
Strojírenství1326 h
CAD systémy0011 h
Technologie2349 h
Odborný výcvik15151545 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné