Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-51-H/01 Zámečník

23-51-H/01 Zámečník

informace

Informace o oboru

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

splněná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

Způsob ukončení

závěrečná učňovská zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné vzdělání s výučním listem

Informace

Charakteristika studia

ZÁMEČNÍK dělá stroje - automechanik dělá auta. Veškeré mašiny, které si dovedeš představit, potřebují pořádného zámečníka. 

Chceš něco rozebírat, opravovat nebo sestavovat? Chceš, aby stroje vznikaly přímo Tobě pod rukama? Chceš získat zdarma svářečský průkaz v hodnotě několika desítek tisíc korun?

Více než 94% absolventů najde hned slušně placenou práci. Můžeš pracovat jako údržbář, svářeč nebo montér. Uplatnění najdeš od strojírenství přes stavebnictví až po zemědělství.

Obor je určen pro chlapce i dívky

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ:
  • odbornou kvalifikaci pro zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, provádění montáží, údržby a opravy strojů, strojních celků a zařízení
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická dokumentace, strojírenská technologie, strojnictví, technologie, stroje a zařízení
  • výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách)
 • uplatnění absolventa:
  • v povolání strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, stavební zámečník, mechanik opravář pro služby, kontrolor apod.
  • v samostatném podnikání v oblasti strojírenství
  • absolventi uvedeného oboru se mohou ucházet o přijetí na dvouleté denní nástavbové studium oboru Provozní technika (vyučovaného na naší škole), pro získání středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
Informace

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

23-51-H/01 Zámečník

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
Celkem
Povinné předměty32.532.532.597.5 h
Všeobecně vzdělávací12.59.5830 h
Český jazyk a literatura1.51.51.54.5 h
Cizí jazyk2226 h
Základy společenských věd111.53.5 h
Fyzika2103 h
Chemie1001 h
Základy ekologie1001 h
Matematika2215 h
Tělesná výchova1113 h
Informační a komunikační technologie1113 h
Odborné589.522.5 h
Ekonomika0022 h
Technická dokumentace2215 h
Strojírenská technologie1203 h
Strojnictví0202 h
Technologie2248 h
Stroje a zařízení002.52.5 h
Odborný výcvik15151545 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné