Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

informace

Informace o oboru

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

Splněná školní docházka

Způsob ukončení

Maturitní zkouška

Dosažené vzdělání

Střední odborné

Informace

Charakteristika studia

Studium je zakončeno maturitou a je určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole. 

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • kreditní systém hodnocení
 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, moderní jazykové a multimediální učebny
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • informační centrum, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů, návštěvy veletrhů, poznávací zájezdy do zahraničí
 • školního psychologa, profesionální podporu handicapovaných a mimořádně nadaných žáků
 • různé akce (organizujeme např. seznamovací akce pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik ve 2. ročníku, turistický kurz ve 3. ročníku apod.)
Informace

Přijímací řízení

Jednotné krajské přijímací zkoušky

23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
Povinné předměty32323430128 h
Všeobecné vzdělávací2014131360 h
Český jazyk a literatura333312 h
Cizí jazyk333312 h
Základy společenských věd00112 h
Dějepis30003 h
Matematika444416 h
Fyzika20002 h
Biologie10001 h
Chemie20002 h
Tělesná výchova22228 h
Odborné předměty1218211768 h
Technické kreslení30003 h
Mechanika22206 h
Stavba a provoz strojů03238 h
Konstrukční cvičení00213 h
Strojírenská technologie22228 h
Technologická cvičení00213 h
Kontrola a měření02204 h
Informační a komunikační technologie22228 h
Ekonomika00033 h
Elektrotechnika a automatizace02204 h
Programově řízené stroje (CAM)00022 h
CAD systémy02237 h
Praxe33309 h
Nepovinné předměty20248 h
Technika administrativy20002 h
Konstrukce a výroba automobilů00202 h
Matematický seminář00022 h
Seminář ICT00022 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné