Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

informace

Informace o oboru

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

Splněná školní docházka

Způsob ukončení

Maturitní zkouška

Dosažené vzdělání

Střední odborné

Informace

Charakteristika studia

Kód oboru a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Zaměření: Počítačová grafika, Konstrukce a výroba automobilů

Čtyřletý maturitní obor s dlouholetou tradicí na naší škole a s budoucností  je vhodný pro chlapce i děvčata se vztahem ke strojírenství, automobilům a počítačům. Žáci se naučí práci v základních softwarových produktech, modelování ve 2D a 3D, počítačovou grafiku, číst a tvořit výkresovou dokumentaci, porozumí konstrukci a provozu technických zařízení, včetně základů programování CNC strojů. 
Žáci, kteří si zvolí automobilové zaměření, si osvojí základní znalosti konstrukce motorových vozidel, jejich karosérií, motorů, podvozků, převodných ústrojí a elektrotechnického příslušenství.

Žáci si volí zaměření na konci 2. ročníku. Od 3. ročníku se pak podle vybraného zaměření dělí odborné předměty. Výuka všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů ze všeobecného strojírenství probíhá společně, třída jako celek zůstává zachována.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

JE TENTO OBOR PRO TEBE?

Máš vztah ke strojům, automobilům, technice a zároveň tě baví práce s počítačem? Pak je tento obor pro tebe ten pravý.
Během studia porozumíš konstrukci, výrobě a provozu strojů, zvládneš zacházet s konvenčními kovoobráběcími stroji, osvojíš si základy zámečnických prací, kování a svařování a naučíš se vhodně volit materiály a technologie výroby. Zároveň se ponoříš i do světa výpočetní techniky. Budeš se učit počítačovou grafiku, prostorové modelování a vizualizace. Díky tomu zvládneš nejen manuální práce, ale i programování CNC strojů, 3D modelování a 3D tisk. Také poznáš části motorových vozidel a jejich konstrukci, naučíš se diagnostikovat jejich systémy a opravovat běžné závady a poruchy.
Během studia vykonáš dlouhodobou praxi u renomovaných firem v regionu, absolvuješ odborné exkurze a navštívíš mnoho veletrhů, budeš mít možnost vycestovat v díky programu Erasmus+ do zahraničí.

JAKÉ BUDEŠ MÍT UPLATNĚNÍ…

Jako absolvent/ka budeš mít široké uplatnění napříč obory. Budeš moci pracovat v kanceláři nebo v dílně, ve výrobní sféře nebo můžeš samostatně podnikat. 
Práci najdeš jako konstruktér výrobků, nástrojů a přípravků, technolog, programátor, projektový manažer a manažer provozu, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik měření, mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, montážní a zkušební technik v servisních zařízeních v automobilovém sektoru i při konstrukci a výrobě vozidel.

Po maturitě je tvá budoucnost zajištěna a bude záležet pouze na tobě, co si zvolíš.
 

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • kreditní systém hodnocení
 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, moderní jazykové a multimediální učebny
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • informační centrum, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů, návštěvy veletrhů, poznávací zájezdy do zahraničí
 • školního psychologa, profesionální podporu handicapovaných a mimořádně nadaných žáků
 • různé akce (organizujeme např. seznamovací akce pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik ve 2. ročníku, turistický kurz ve 3. ročníku apod.)
Informace

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

Přihláška ke studiu: podání přihlášek do 1. 3. 2023 (Přihláška ke stažení)

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek se koná ve dvou termínech:

 • 13. dubna 2023 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 14. dubna 2023 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna zde do 31. ledna 2023

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek se konají:

 • 10. května 2023 (1. termín)
 • 11. května 2023 (2. termín)

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy jsou bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace o JPZ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán

* zaměření Konstrukce a výroba automobilů, ** zaměření Počítačová grafika

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
Povinné předměty32323430128 h
Všeobecné vzdělávací2014131360 h
Český jazyk a literatura333312 h
Cizí jazyk333312 h
Základy společenských věd01113 h
Dějepis20002 h
Matematika444416 h
Fyzika22004 h
Biologie10001 h
Chemie20002 h
Tělesná výchova22228 h
Odborné předměty1218211768 h
Technické kreslení30003 h
Mechanika22206 h
Stavba a provoz strojů03238 h
Konstrukční cvičení00213 h
Strojírenská technologie22228 h
Technologická cvičení00213 h
Kontrola a měření02204 h
Informační a komunikační technologie22228 h
Ekonomika00033 h
Elektrotechnika a automatizace02204 h
Konstrukce a diagnostika automobilů *00235 h
Programově řízené stroje (CAM) **00022 h
Moderní výrobní systémy *00022 h
CAD systémy *02002 h
CAD systémy **02237 h
Praxe33309 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné