Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Stipendia

Stipendia

Stipendia

Krajská stipendia

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Krajskými stipendii podporované obory vzdělání a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byly schváleny 25. 4. 2017 Radou Moravskoslezského kraje, udělování stipendií z krajského rozpočtu bylo zahájeno od školního roku 2017/2018 počínaje 1. ročníkem.

Krajské stipendium se skládá z motivační a prospěchové složky.


Stipendia

Podniková stipendia

Z důvodu budoucí potřeby kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenských profesích se některé podniky rozhodly finančně podpořit žáky určitých oborů formou STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ.
Jedná se o stipendia, u kterých mohou žáci prvního ročníku naší školy získat finanční podporu za tříleté studium
až 25 500,- Kč a za čtyřleté studium až 35 500,- Kč. Jedná se o jednoznačný důkaz toho, že o naše absolventy je na trhu práce velký zájem.


Konkrétní podmínky pro výběr žáků jsou uvedeny v následujících odkazech firem:

Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné