Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. O škole

O škole

Informace

Škola VOSKOP

Škola, která má více než 70-ti letou tradici, je sloučená z původně samostatného Středního odborného učiliště strojírenského a Střední průmyslové školy strojní, později i Vyšší odborné školy. Absolventi základních škol pro studium naší střední školy a absolventi středních škol pro studium naší vyšší odborné školy, kteří úspěšně vystudují jakýkoliv obor obou našich typů škol, mají pro svou odbornost velkou šanci se následné dobře uplatnit 
v praxi.

Řadíme se k moderním odborným školám zřizovaných Moravskoslezským krajem, 
s komplexní nabídkou polytechnického vzdělávání a s možností přestupu mezi jednotlivými obory v průběhu studia podle schopností a zájmů žáků a studentů. Objekty školy jsou umístěny v krásném a klidném prostředí pod beskydskými vrchy, jejichž součástí jsou nejen dva areály s dílnami praktického vyučování a budovami teoretického vyučování, ale také velká sportovní hala se dvěma tělocvičnami a mnohostranným využitím.

Pro žáky a studenty

Certifikáty a osvědčení

Škola byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech odbornosti, humanismu a demokracie. Úspěšně připravuje absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. 

Nad rámec standardních certifikátů o studiu vydává  škola svým absolventům tato osvědčení a průkazy: 

 • Osvědčení o absolvování svářečského kurzu
 • Řidičský průkaz skupiny B (Klempíř, Autoelektrikář, Autotronik a Automechanik)
 • Řidičský průkaz skupiny C (Autotronik a Automechanik)
 • Certifikát Autodesk Certifikate of Completion
 • Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici
 • Osvědčení základní počítačové způsobilosti pro práci s kancelářskými aplikacemi.
Nabídka dalšího vzdělání

Obory a studia

Škola zajišťuje výuku v několika oborech středního vzdělání s maturitou i středního vzdělání s výučním listem. Poskytuje možnost nástavbového studia i vyššího odborného vzdělání.

Škola také nabízí další vzdělávání, jako je výuka autoškoly, rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Kopřivnici a další kurzy pro firmy či pro veřejnost. Nabídku vzdělávacích programů aktualizujeme podle potřeb trhu práce a reagujeme tak na měnící se podmínky ve společnosti a na požadavky sociálních partnerů.

Aktivity

Aktivity školy

Zkvalitňování vzdělávacího procesu je prvořadým cílem a smyslem práce školy. Výsledky vzdělávání máme možnost porovnávat pravidelnou účastí na nejrůznějších soutěžích odborných dovedností (např. soutěž Automechanik Junior, soutěž Zlatý pilník, soutěž v CAD systémech, soutěž v psaní na klávesnici, regionální soutěž v aplikacích MS Office). Mimořádné úspěchy zaznamenali dva studenti v mezinárodní soutěži zaměřené na zpracování 3D modelů, kde získali jedno prvenství a jedno umístění mezi devíti zveřejňovanými finalisty. Na předních místech se také pravidelně umisťujeme v oblasti 2D a 3D kreslení i na veletrzích fiktivních firem, prvenstvím se můžeme pochlubit v soutěži v programování CNC obráběcích strojů. Velice nás těší i sportovní úspěchy ve futsalu, házené, florbalu.

Znalosti získané v teoretické i praktické výuce přímo ve škole si žáci a studenti rozšiřují také prostřednictvím odborných praxí a exkurzí.

Škola se také účastní celé řady evropských projektů, ať už jako jejich předkladatel a řešitel nebo jako partner. Cílem těchto projektů je zkvalitnění a modernizace středního, vyššího i dalšího vzdělávání i zvýšení zájmu žáků a studentů o technické obory, podpora jejich budoucí profilace a orientace na trhu práce. V řadě projektů spolupracujeme s vysokými školami (Ostravská univerzita, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně, UTB Zlín), firmami (Vítkovice Heavy Machinery a. s., Koma - ložiska a. s., Tatra a. s., Brose CZ spol. s r. o.) a dalšími institucemi (Moravskoslezský automobilový klastr, Moravskoslezská hospodářská komora).

Projekty
Materiální a technické

Zázemí školy

 1. Klidná část města Kopřivnice
 2. Dvě samostatné budovy pro teoretické vyučování
 3. Autoškola pro studenty a veřejnost
 4. Moderní kuchyň s jídelnou
 5. Dvě výdejny jídel
 6. Sportovní hala
 7. Dvě pracoviště pro praktickou odbornou výuku
Kontakty

Úřední hodiny

V níže uvedené úřední hodiny nás můžete kontaktovat nebo navštívit a položit nám vaše dotazy. Rádi vám poradíme a pomůžeme.

Období
Čas
Období školního vyučování 
Pracovní dny8:00 - 15:00
Období školních prázdnin 
Pondělí, Úterý8:00 - 12:00
Středa8:00 - 14:00
Čtvrtek, Pátek8:00 - 12:00
Po telefonické domluvě možno i v jiném čase.
NAHLÉDNUTÍ

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou uskutečňovány v každém školním roce dvakrát. První DOD se koná na přelomu listopadu a prosince, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Druhý DOD je v měsíci lednu nebo únoru v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Aktuální termín

 • 21. 11. 2023 (13:00 h - 18:00 h)
 • 18. 1. 2024 (13:00 h - 18:00 h)
Fotogalerie školy
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné