Projekt Yes, I do

V pondělí   13. května  se na naší škole setkalo všech pět středních škol Moravskoslezského kraje, které se v tomto školním roce zapojily do projektu, jehož cílem je  zvýšení odborné znalosti anglického jazyka žáků a zavedení výuky CLIL (cizojazyčné výuky) v odborných předmětech. První rok projektu se týkal výuky předmětu Strojírenská technologie v anglickém jazyce.

Vyučující anglického jazyka, odborných předmětů, ředitelé škol a zástupci KVIC diskutovali a hodnotili průběh pilotního projektu. Diskuse byla bohatá na informace, vyučující si navzájem porovnali a předali metody tandemové výuky, zhodnotili svou práci a aktivitu žáků. Každá škola také představila úroveň a kvalitu výuky cizích jazyků.

Pracovního setkání se zúčastnili i zástupci škol, které do projektu vstoupí v příštím školním roce.

Naše škola bude pokračovat ve zkvalitnění a zavedení moderních trendů do výuky. K předmětu Strojírenská technologie ještě přidáme další dva: Stavba a provoz strojů a Kvalita a měření.

Autor: Mgr. Iveta Boháčová
Datum: 22. květen 2019
Zpět

NÁVŠTĚVA VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ

Žáci SOŠ oboru Strojírenství spolu s žáky SOU oboru Karosář a Mechanik seřizovač  navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 prostory VŠB TU v Ostravě.
Ing. Lukáš Kudrna nás provedl restaurátorskou dílnou motocyklů a žáci si poslechli také výklad o vzniku této nové restaurátorské dílny. Dále jsme si prohlédli dílnu,
ve které vznikají závodní formule v životní velikosti. Tyto formule studenti nejen vyrábí, ale na nich také závodí. Další zastávkou byla obráběcí dílna, kde se studenti realizují v programování a výrobě na CNC strojích. Nakonec jsme si prohlédli učebnu s 3D tiskárnou.

Autor: Mgr. Ivana Čípová
Datum: 21. květen 2019
Zpět

1. místo našeho žáka v celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2019

Ve dnech 15.–17.04.2019 se žák naší školy Jan Juračák ze třídy 3EO zúčastnil celostátního finále soutěže Kovo Junior 2019, která se konala v Chomutově.
V kategorii Obráběč kovů se mu podařilo umístit se v celkovém hodnocení na skvělém 1. místě.

Srdečně blahopřejeme!

Autor: Bc. Ondřej Kovalák
Datum: 30. duben 2019
Zpět

Návštěva Legiovlaku

V pátek 12. 4. 2019 navštívila naše třída 1.A putovní výstavu, zaštítěnou ČSoL, Legiovlak. Jedná se o expozici rozmístěnou na několika zrekonstruovaných železničních vozech( salonní, kovářský, štábní, sanitní a hlavně ozbrojený obrněný vůz).

Po krátkém dokumentárním filmu, který stručně shrnul události z konce Velké války na Sibiři až do roku 1922, jsme se vydali na prohlídku jednotlivých vozů

 s průvodcem v legionářské uniformě.

Vlaky podobné tomuto zajišťovaly na Transsibiřské magistrále našim předkům pevnou oporu při jejich anabázi do vlasti  i při urputných bojích s bolševickou přesilou. Výstava sama je dobrou ukázkou toho, jak si naši vojáci dokázali poradit s krutou ruskou zimou a také s ekonomickou zaostalostí země.

 To, že na takovéto velikány malého národa by se nemělo zapomínat, Vám řeknou i v tzv. ,, Plukovní prodejně’’, kde Vám i mimo jiné mohou zjistit, zda mezi svými příbuznými nemáte předka legionáře.

Autor: Roman Selig
Datum: 24. duben 2019
Zpět