Vysvědčení v “Marlence”

Sváteční zakončení prvního pololetí čekalo na žáky nástavbového studia v návštěvnickém centru známého výrobce medových dortů. Žáci oboru Provozní technika si prohlédli celou výrobní halu, vyslechli si zajímavý výklad o vzniku a rozvoji firmy Marlenka a při ochutnávce sladkých výrobků pak obdrželi výpisy pololetního vysvědčení.

Autor: Mgr. Vráželová Krupová, Mgr. Babůrková
Datum: 20. únor 2020
Zpět

Exkurze v STK

V úterý dne 28. 1. 2020 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a jeho tříosého přípojného vozidla. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů. Po kontrole na lince byli studenti nad rámec jejich odbornosti seznámeni i s průběhem kontrol zemědělských traktorů u provozovatele.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Autor: Ing. Jiří Pištecký
Datum: 3. únor 2020
Zpět

Rodilý mluvčí na naší škole

V tomto školním roce na naší škole pokračuje projekt Rodilý mluvčí do škol. Od září 2019 pravidelně každou středu a čtvrtek pan Marcus Shukes, který pochází z Los Angeles v USA, vyučuje konverzačním způsobem vybrané skupiny a třídy žáků na střední odborné škole
a středním odborném učilišti.

Jeho výuka je spojením mluveného slova s využitím digitálních technologií. Vyučovací hodiny jsou metodicky i obsahově zajímavé. Témata výuky vycházejí z konkrétních požadavků stanovených v tematických plánech, a to vše obohacené o zajímavosti ze života lidí v USA
a jeho osobní ch zkušeností. Pozitivní přístup, laskavost a vřelost vytváří interaktivní pracovní atmosféru, která u žáků umocňuje bezprostřední dojmy a nezapomenutelné okamžiky z výuky.

Autor: Mgr. Iveta Boháčová
Datum: 17. leden 2020
Zpět

Exkurze v Masokombinátu Krásno

Ve čtvrtek 19.12.2019 se zúčastnili žáci 1. ročníku nástavbového studia oboru Provozní technika exkurze v Masokombinátu Krásno ve Valašském Meziříčí, kde měli možnost ochutnat předvánoční zabíjačkové speciality. Pomocí interaktivního filmu se také seznámili s vývojem řeznictví na Valašsku a prohlédli si historické strojní vybavení, např. transmisní pohon v činnosti.

Autor: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum: 19. prosinec 2019
Zpět