Kvalifikace na republikové finále v házené

Ve středu 30. 1. 2019 žáci naší školy, jako reprezentanti Moravskoslezského kraje, absolvovali klání v rámci kvalifikace do republikového finále v házené středních škol.
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p. o. reprezentovali žáci: Tomáš Alaxa, Dominik Feix, Ondřej Jalůvka, Samuel Kriegiel, Radek Kubečka, Lukáš Kučeriak, Oliver Ribánsky,  Jakub Ripper
a Radovan Vízner.

Prvenství si odvezli žáci Střední školy informatiky elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm reprezentující Zlínský kraj, krásné druhé místo obsadili žáci naší školy a na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia Olomouc-Hejčín, které reprezentovalo kraj Olomoucký.

Všem výše jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Autor: Bc. Ondřej Kovalák
Datum: 7. únor 2019
Zpět

Lyžařský kurz druhých ročníků

Konečně přišla pořádná zima a žáci druhých ročníků se mohli těšit na lyžařský kurz.

 V pondělí  14. 1. 2019 odjeli na Bílou. Sněhu bylo nadbytek, takže si všichni mohli užít báječného  lyžování nebo jízdy na snowboardu. Každý den byl  terén trošku jiný. Všichni se naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu  a své dovednosti ukázali  v závěrečném slalomu.

 Večer byl k dispozici hotelový bazén či sauna. 

Autor: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum: 26. leden 2019
Zpět

Exkurze v STK

Ve středu dne 23. 1. 2019 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a linkového autobusu. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Autor: Ing. Jiří Pištecký
Datum: 24. leden 2019
Zpět

Infotherma 2019

Žáci tříd 1NS a 2NS se dne 23.1. zúčastnili odborné exkurze konané na Výstavišti v Ostravě.  Prohlédli si stánky vystavovatelů, vyzkoušeli si sami některé postupy a seznámili se s novinkami výrobků a technologií z mnoha oblastí, např. tepelná čerpadla či klimatizace. Tyto informace nyní využijí v odborných předmětech technická zařízení či technologie.

Autor: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum: 24. leden 2019
Zpět