Únorové aktivity v rámci školního preventivního programu

Pro všechny žáky 2. ročníku byly uspořádány besedy s panem Radomírem Palackým, DiS. na téma lidských vztahů, lásky a s ní spojenými riziky, včetně pohlavních nemocí.  Další akce pod názvem „Pohoda a relax“ byla uspořádána pro žáky 2. ročníků učebních oborů, kteří měli možnost se dozvědět, jak zvládat stresové situace a správně provádět bodovou relaxaci, a to pod vedením školní psycholožky. Kromě toho si mohli žáci také vyzkoušet své herecké dovednosti na jevišti v DDM Kopřivnice pod vedením Bc. Daniela Brchela. Jednotlivá představení byla velmi zdařilá a všichni zúčastnění se skvěle bavili. 

Autor: Mgr. Radka Svobodová
Datum: 3. březen 2020
Zpět

Exkurze v MSV Metal Studénka, a.s.

Ve středu 19. 2. a ve čtvrtek 20. 2. 2020 se žáci obou tříd 4. ročníku SOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze v MSV Metal Studénka, a.s. Exkurze byla realizována v rámci předmětů Technologická cvičení a Strojírenská technologie. Žáci byli pracovníky firmy podrobně seznámeni s činností firmy, prošli kovárnou a nástrojárnou firmy, kde se seznámili s jednotlivými pracovišti a důkladně si prohlédli nástroje pro kování - zápustky. V průběhu exkurze průvodci průběžně odpovídali na četné dotazy žáků.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný, exkurze byla kladně hodnocena i ze strany žáků SOŠ.

Autor: Ing. Lenka Kulová
Datum: 21. únor 2020
Zpět

Vysvědčení v “Marlence”

Sváteční zakončení prvního pololetí čekalo na žáky nástavbového studia v návštěvnickém centru známého výrobce medových dortů. Žáci oboru Provozní technika si prohlédli celou výrobní halu, vyslechli si zajímavý výklad o vzniku a rozvoji firmy Marlenka a při ochutnávce sladkých výrobků pak obdrželi výpisy pololetního vysvědčení.

Autor: Mgr. Vráželová Krupová, Mgr. Babůrková
Datum: 20. únor 2020
Zpět

Exkurze v STK

V úterý dne 28. 1. 2020 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a jeho tříosého přípojného vozidla. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů. Po kontrole na lince byli studenti nad rámec jejich odbornosti seznámeni i s průběhem kontrol zemědělských traktorů u provozovatele.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Autor: Ing. Jiří Pištecký
Datum: 3. únor 2020
Zpět