logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2018/2019 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VOŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přehled oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol pro školní rok 2018/2019.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory:

23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: denní
Délka studia: tři roky
23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: dálková
Délka studia: čtyři roky

STÁHNĚTE SI:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Přihlášku pro studium na VOŠ
Nezapomeňte, prosím, označit v horní části přihlášky formu studia (denní nebo dálková).

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019

DENNÍ FORMA STUDIA

 • 1. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2019
  • Přijímací řízení: 18. 6. 2019
 • 2. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2019
  • Přijímací řízení: 22. 8. 2019

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

 • 1. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2019
  • Přijímací řízení: 18. 6. 2019
 • 2. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 21. 8. 2019
  • Přijímací řízení: 22. 8. 2019

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

V souvislosti s přijímacím řízením na VOŠ se žádný administrativní poplatek nehradí.

© David Trubač 2010