logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Tvorba elektronických učebnic
Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nových vlastních elektronických učebnic, které budou napsány v souladu se Školním vzdělávacím programem (ŠVP) a s moderními poznatky a trendy.

Dílčí cíle:
1. Vytvoření technických podmínek pro tvorbu a využití elektronických učebnic.
2. Vytvoření 40 elektronických učebnic, sbírek úloh a pracovních listů pro žáky SOŠ a SOU využitelných v následujících vzdělávacích oblastech:
- jazykové vzdělávání,
- společenskovědní vzdělávání,
- přírodovědné vzdělávání,
- vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT),
- odborné technické vzdělávání,
- odborné ekonomické vzdělávání.
Přibližný rozsah: 2000 stran.
3. Zpřístupnění vytvořených výukových materiálů v elearningovém systému školy (Moodle).
4. Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů na cílové skupině 500 žáků.
5. Zatraktivnit výuku tematicky zaměřenými exkurzemi - uspořádat během školního roku cca 30 exkurzí navazujících svým zaměřením na vytvářené elektronické učebnice.

Výstupem projektu tedy budou vytvořené a ověřené elektronické učebnice, které budou využívány v následujících letech v rámci udržitelnosti projektu.

© David Trubač 2010