logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Tvorba elektronických učebnic
Anotace

Cílem projektu je vytvoření elektronických učebnic pro výuku všeobecně vzdělávacích, odborných i praktických předmětů na SOŠ a SOU. Průzkumem v rámci naší školy jsme zjistili, že v mnoha předmětech nejsou vhodné učebnice k dispozici, jsou zastaralé nebo neodpovídají obsahem našim ŠVP. Současně z průzkumu vyplynula ochota pedagogů vytvořit učebnice vlastní - "na míru". učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

Cílovou skupinou, tj. uživateli učebnic, budou žáci naší SOŠ a SOU, ale učebnice budou využitelné i jinými školami vyučujícími stejné obory. učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

Realizátory budou pedagogové naší školy, kteří budou zejména při tvorbě učebnic pro odborné předměty konzultovat i se zástupci podniků, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Každý vytvořený materiál bude před využitím recenzován a poté zkušebně ověřen na cíl. skupině 500 žáků. učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

Výstupem budou el. učebnice, které učitelé využijí při výuce žáků a žáci si je budou moci stáhnout z elearningového systému školy. Obsah učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

© David Trubač 2010