logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Tvorba elektronických učebnic
Aktuality

Projekt TEU je ukončen

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 25. červen 2012

Náhled zprávy

V pondělí 25. června 2012 skončil projekt Tvorba elektronických učebnic. Trval přibližně 13 měsíců (od 6.6.2011 do 25.6.2012).

Během jeho realizace vytvořilo 30 autorů celkem 40 učebnic (přibližně 2400 stran!), které byly také recenzovány a jejich části byly ověřeny ve výuce. Uskutečnilo se 22 exkurzí pro žáky, 3 workshopy pro učitele a závěrečná konference projektu.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu je k dispozici zde.

Děkujeme všem, kdo byli v projektu zapojeni, za jejich práci.

Vytvořené elektronické učebnice jsou k dispozici

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 22. červen 2012

Náhled zprávy

Všechny elektronické učebnice jsou k dispozici ve formátu PDF:

 • pro zaměstnance naší školy v Moodlu (kategorie Projekty/Výstupy z projektů, kurz Tvorba elektronických učebnic, klíč k zápisu projekt) - budete-li vkládat učebnice do jiných kurzů, nevkládejte je jako soubory, ale jako URL a použijte tam uvedené odkazy;
 • pro ostatní veřejnost na webových stránkách projektu www.voskop.cz/teu v sekci Výstupy projektu.

 

Exkurze do Technického muzea v Brně

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 20. červen 2012

Náhled zprávy

Dne 19. 6. 2012 se zúčastnili žáci tříd 2.C, 2.D a 1.C exkurze do Technického muzea v Brně. Zhlédli spoustu exponátů, například telefony, televize, rádia, motorky, automobily, letadla i zbraně. Nejvíce je zaujala napodobenina vesnice, v níž byly umístěny obchod, zubní ordinace, kadeřnictví či restaurace. Největší pozornost získala technická herna, v níž  mohli vyzkoušet  fyzikální zákony v praxi. Exkurze se všem  líbila.

Závěrečná konference projektu

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 13. červen 2012

Náhled zprávy

Závěrečná konference projektu Tvorba elektronických učebnic se uskutečnila dne 13. června 2012 v posluchárně v budově Pod Lesem. Konferenci organizoval KVIC Nový Jičín. Zúčastnili se převážně pedagogové naší školy, ale i další zájemci o problematiku elektronických učebnic a výuku s podporou ICT a zástupci médií.

První část konference zahájil hlavní manažer projektu Jiří Sumbal a poté následovala první přednáška externího lektora:

 • Kam kráčí digitální škola – příchod e-knih do výuky – Ondřej Neumajer

Poté hlavní manažer seznámil účastníky s celým průběhem projektu. Metodička  Ivana Čípová přednesla příspěvek o uskutečněných exkurzích.

Vybraní autoři seznámili posluchače s elektronickými učebnicemi, které vytvořili. Šlo o tyto učebnicea autory:

 • Elektrotechnika –  Roman Hodslavský
 • sada 5 ekonomických učebnic – Pavla Kudělková
 • Multimédia – Robert Šádek
 • Technologie –  Jaromír Polášek
 • Modelování v Inventoru – Lenka Kulová
 • Vocabulary and Grammar Practice – Zuzana Špačková

Druhá část konference byla věnována přednáškám dalších externích lektorů:

 • Vzdělávání ve 21. století podporuje spolupráci – Magda Chmelařová     
 • Využití sociálních sítí pro podporu sdílení zkušeností učitelů – Martin Vonášek

Po závěrečné diskusi byla konference přibližně v 19 hodin ukončena. Podle ústního ohlasu účastníků i podle evaluačních dotazníků se konference stala úspěšnou tečkou za celým projektem.

Materiály z konference ke stažení:

 

Informační leták č. 4/červen 2012

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 11. červen 2012

Náhled zprávy

Byl vydán čtvrtý a poslední informační leták projektu. Informuje o exkurzích, které se od března do června uskutečnily, a o dokončení tvorby všech učebnic. Dále upozorňuje na konání závěrečné konference a shrnuje publicitu projektu.
Leták je k dispozici ve škole a v elektronické formě (PDF) také zde.

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 22. květen 2012

Náhled zprávy

Ve středu 13. června 2012 od 14:30 h se koná v posluchárně Pod Lesem závěrečná konference projektu Tvorba  elektronických učebnic. Podrobnější informace jsou v letáku, který je k dispozici na webové stránce www.voskop.cz/teu.
Zájemce prosíme, aby se na konferenci přihlásili elektronicky prostřednictvím formuláře na stránce www.voskop.cz/teu. Všichni zájemci jsou na akci srdečně zváni.

Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Autor zprávy: Mgr. Zuzana Špačková
Datum zveřejnění: 7. květen 2012

Náhled zprávy
Dne 3. 5. 2012 se třídy 2. B a 3. D zúčastnily tematické exkurze do ruční papírny a muzea papíru ve Velkých Losinách a do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

V ruční papírně, která patří mezi nejstarší ruční papírny v Evropě a je od roku 2002 Národní kulturní památkou, se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí z historie výroby papíru a také viděli, jak se vyrábí papír tradičním způsobem již více než 410 let, a sice nabíráním papíroviny na síto.

Exkurze v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně byla zahájena zajímavou přednáškou a dokumentárním filmem o stavbě a provozu této elektrárny, která byla budována již od roku 1978, ale do provozu byla uvedena až v roce 1996. Vlastní elektrárna u dolní nádrže je řešena jako podzemní dílo, proto se žáci museli vydat do podzemí, kde si mohli detailně prohlédnout největší reverzní Francisovu vodní turbínu v Evropě a další technická zařízení. Poté následovala prohlídka horní nádrže, která leží na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m.

Exkurze byla realizována a financována v rámci projektu Tvorba elektronických učebnic, podporovaném fondy EU, a přispěla k prohloubení teoretických vědomostí, které žáci získávají v technických i přírodovědných předmětech.

Ocitli jsme se ve světě budoucnosti

Autor zprávy: Patrik Nedoma, RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 30. duben 2012

Náhled zprávy
Ve čtvrtek 19. dubna se třída 4.C zúčastnila exkurze do HI-TECH centra v Uherském Brodu.
Nové moderní Centrum hi-technologií se nachází ve velkém areálu SPŠOA v těsné blízkosti strojíren a slouží jak žákům místní střední školy, tak žákům ostatních škol k prezentování nejnovějších poznatků z oblasti vědy a výzkumu a trendů nových hi-technologií zejména ve strojírenství, elektrotechnice a v tzv. zelených technologiích. Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou.
V rámci exkurze se žáci seznámili s fungováním solárních panelů a tepelného čerpadla pracujícího na systému vzduch-voda, obdivovali systém inteligentní elektroinstalace budov, který dokáže na dálku řídit provoz celého domu. Úspěch u žáků měla elektronická stavebnice Boffin, od které se nemohli odtrhnout a s níž si sestavili několik zajímavých modelů.
Nejzajímavější bylo pro žáky sledovat činnosti 3D tiskárny a 3D skeneru. Někteří si sami mohli práci se skenerem vyzkoušet při naskenování ruky svého spolužáka.
Součástí Centra je také unikátní sál s 3D kinem založeným na principu zpětné projekce s využitím aktivních brýlí. V dokonalém 3D prostoru žáci shlédli několik krátkých snímků. Exkurze byla zakončena prohlídkou školních dílen.
Exkurze byla realizována a financována v rámci projektu Tvorba elektronických učebnic, podporovaném fondy EU.

Informační leták č. 3/březen 2011

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 31. březen 2012

Náhled zprávy

Byl vydán třetí informační leták projektu. Informuje o uskutečněných exkurzích, o průběhu třetího workshopu a o publicitě projektu.
Leták je k dispozici ve škole a v elektronické formě (PDF) také zde.

Exkurze do Dukovan

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 15. únor 2012

Náhled zprávy
Další exkurze v rámci projektu se konala 15. února 2011 a cílem byly elektrárny v Dalešicích a v Dukovanech.

Exkurze do společnosti BARUM CONTINENTAL

Autor zprávy: Ing. Petr Kopelec
Datum zveřejnění: 8. leden 2012

Náhled zprávy
Dne 5. 1. 2012 se zúčastnili žáci tříd 1.A a 2.A exkurze do společnosti BARUM CONTINENTAL v Otrokovicích, která je s roční produkcí více jak 20 milionů pneumatik největším výrobcem v Evropě.
Účastníci se seznámili s výrobním programem podniku a s postupem výroby pneumatik. K lepšímu pochopení přispělo promítnutí krátké prezentace, která přítomné nejdříve stručně provedla historií podniku a pomocí jednoduchých animací názorně přiblížila technologii výroby pneumatik. Vlastní výrobu pak přímo v provozu vysvětlili místní zkušení pracovníci.
Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Tvorba elektronických učebnic, který je podporován fondy EU. Přispěla k rozšíření vědomostí o produktu, se kterým je každý v denním styku.

Informační leták č. 2/prosinec 2011

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 22. prosinec 2011

Náhled zprávy

Byl vydán druhý informační leták projektu. Informuje o dvou realizovaných workshopech, o připravovaných učebnicích a o prvních exkurzích.
Leták je k dispozici ve škole a v elektronické formě (PDF) také zde.

Schůzka realizačního týmu č. 4

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 18. říjen 2011

Náhled zprávy
Datum: 18. 10. 2011
Program:
1. Příprava MZ 1/2011
2. Informace o stavu projektu
3. Exkurze žáků
4. Různé

Šablony pro tvorbu elektronických učebnic jsou připraveny

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 30. září 2011

Náhled zprávy
Díky práci ICT techniček byly vytvořeny šablony pro MS Word sloužící k tvorbě učebnic, cvičebnic a návodů do laboratorních cvičení. Šablony budou nejprve dány k dispozici několika tvůrcům učebnic k vyzkoušení a poté zpřístupněny všem členům týmu v LMS Moodle.

Informační leták č. 1/září 2011

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 20. září 2011

Náhled zprávy
Byl vydán první informační leták projektu. Seznamuje s novým projektem a shrnuje činnost v prvních třech měsících projektu.
Leták je k dispozici ve škole a v elektronické formě (PDF) také zde.

Schůzka realizačního týmu č. 3

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 13. září 2011

Náhled zprávy
Datum: 13. 9. 2011
Program:
1. Výsledek zadávacího řízení
2. Personalistika
3. Různé

Skončilo první monitorovací období

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 6. září 2011

Náhled zprávy
První monitorovací období (MO) projektu trvalo od 6.6.2011 do 5.9.2011. Přinášíme přehled klíčových aktivit (KA).

KA 01 Příprava podmínek pro tvorbu elektronických učebnic
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
V měsících červen a červenec 2011 proběhlo výběrové řízení a byl zakoupen potřebný hardware a software.
Během letních měsíců probíhala instalace tohoto zařízení a jeho uvedení do provozu. Autoři učebnic si vyzvedli nakoupené notebooky s nainstalovaným textovým editorem a začali pracovat na tvorbě učebnic.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Pořízené vybavení pro projekt.

KA 02 Tvorba elektronických učebnic
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
V měsíci červnu 2011 proběhla porada odborného týmu. Počet autorů elektronických učebnic byl zvýšen na 30 osob se zachováním současné výše osobních nákladů. Autoři učebnic, metodici a ICT technici byli seznámeni s projektem a harmonogramem činnosti.
Autoři elektronických učebnic si začali připravovat podklady a tvořit jednotlivé učebnice.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Autoři elektronických učebnic jsou seznámeni s projektem.

KA 04 Exkurze jako nástroj pro spojení teorie s praxí
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Byla zahájena příprava harmonogramu exkurzí.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Dosud není žádný výstup.

Příprava techniky k využití v projektu

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 20. srpen 2011

Náhled zprávy
Dne 26. 7. 2011 bylo podepsáním smlouvy s Michaelou Kurcovou ukončeno zadávací řízení. Poté, co byl dodán nasmlouvaný hardware a software, se ICT technici pustili do zprovoznění jednotlivých zařízení a instalace programů. Nejzajímavější položkou pro účastníky projektu jsou notebooky určené k tvorbě elektronických učebnic. Už v průběhu měsíce srpna si první autoři vyzvedli své notebooky.

Schůzka realizačního týmu č. 2

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 8. červenec 2011

Náhled zprávy
Datum: 8. 7. 2011
Program:
1. Průběh zadávacího řízení
2. Příprava zařízení k použití
3. Různé

Výsledek výzvy k podání nabídek

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 8. červenec 2011

Náhled zprávy
Dne 8. 7. 2011 byl vyhlášen výsledek výzvy k podání nabídek v rámci zakázky "Dodávka výpočetní techniky pro projekty Tvorba elektronických učebnic a Podpora multimediální výuky". Vítězem se stala firma Michaela Kurcová z Kopřivnice.
Bližší informace jsou na stránkách NUTS Moravskoslezsko a na stránce Výběrová řízení tohoto webu.

Výzva k podání nabídek

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 19. červen 2011

Náhled zprávy
Dne 19. 6. 2011 byla vyhlášena výzva k podání nabídek v rámci zakázky "Dodávka výpočetní techniky pro projekty Tvorba elektronických učebnic a Podpora multimediální výuky".
Bližší informace jsou na stránkách NUTS Moravskoslezsko a na stránce Výběrová řízení tohoto webu.

Porada odborného týmu

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 16. červen 2011

Náhled zprávy
Datum: 16. 6. 2011
Program:
1. Seznámení s projektem
2. Činnost jednotlivých členů týmu v projektu
3. Jak začít s tvorbou učebnic
4. Notebooky pro autory učebnic
5. Nákup odborné literatury
6. Moodle

Členové odborného týmu byli seznámeni s jednotlivými klíčovými aktivitami, s časovým harmonogramem, s obsazením jednotlivých funkcí a s úkoly na nejbližší období.
Členové odborného týmu budou pracovat v následujících pozicích:
- autor el. učebnic,
- ověřovatel el. učebnic.
Pomáhat jim budou metodici a ICT technici.
Po realizaci výběrového řízení dostanou všichni autoři elektronických učebnic notebooky s nainstalovaným programem MS Office 2010. I do té doby mohou začít pracovat na svých učebnicích - shromažďovat podklady, tvořit učebnice na svých počítačích. Do září připraví ICT technici šablony pro MS Word pro jednotlivé typy učebnic.
Pro autory učebnic z projektu pořídíme také odbornou literaturu.

Úvodní schůzka realizačního týmu

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 7. červen 2011

Náhled zprávy
Datum: 7. 6. 2011

Program:
1. Pracovně-právní vztahy
2. Souhrnné informace o projektu
3. Zadávací řízení
4. Zajištění publicity projektu
5. Různé

Nejdůležitějším tématem schůzky byla příprava zadávacího řízení, které bude společné pro projekty Tvorba elektronických učebnic a Podpora multimediální výuky. Dále došlo k upřesnění jednotlivých pracovních pozic v projektu - viz stránku Realizační tým.

Projekt TEU startuje

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 6. červen 2011

Náhled zprávy
Dnes, 6. června 2011 začíná realizace projektu Tvorba elektronických učebnic. Stručně si o projektu přečtete na stránce Anotace. Bližší informace o projektu lze nalézt na stránkách Cíl projektu, Popis projektu a Realizační tým. Projekt trvá do 25. června 2012.
© David Trubač 2010