logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Rozvoj 2014
Výběrová řízení

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky

 • 7. 4. 2014
  Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků, dataprojektoru, vizualizéru, interaktivní tabule, software a sady pro měření s pomocí počítače.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 695 000
  Příjem zakázek 8.4.2014-24.4.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele na adrese https://voskop.profilzadavatele.cz
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
 • 20. 3. 2014
  Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků, dataprojektoru, vizualizéru, interaktivní tabule, software a sady pro měření s pomocí počítače.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 695 000
  Příjem zakázek 21.3.2014-8.4.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele na adrese https://voskop.profilzadavatele.cz
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  4. 4. 2014
  Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu toho, že že zadávací podmínky obsahovaly nesprávné technické specifikace předmětu veřejné zakázky - viz informace na profilu zadavatele

 • 27. 2. 2014
  Dodávka učebních pomůcek pro projekt Rozvoj 2014
  Předmětem zakázky je dodávka učebních pomůcek dle technické specifikace (Příloha č. 1).
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 768.595,00
  Příjem zakázek 27.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Ke stažení:
  Výzva k podání nabídek
  Další potřebné dokumenty lze stáhnout po bezplatné registraci v systému KDV (www.kdv.cz) - je blíže popsáno ve výzvě.
  Výsledek výzvy k podání nabídek je na stránkách školy.

 • 27. 2. 2014
  Dodávka nábytku pro projekt Rozvoj 2014
  Předmětem zakázky je dodávka nábytku do učeben dle technické specifikace (Příloha č. 1).
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 147.933,88
  Příjem zakázek 27.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Ke stažení:
  Výzva k podání nabídek
  Další potřebné dokumenty lze stáhnout po bezplatné registraci v systému KDV (www.kdv.cz) - je blíže popsáno ve výzvě.
  Výsledek výzvy k podání nabídek je na stránkách školy.

 • 18. 2. 2014
  Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků, dataprojektoru, vizualizéru, interaktivní tabule, software a sady pro měření s pomocí počítače.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 695 000
  Příjem zakázek 19.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele na adrese https://voskop.profilzadavatele.cz
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  11. 13. 2014
  Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu nedostatečného počtu nabídek - viz informace na profilu zadavatele

 • 19. 12. 2013
  Dodávka svářecích strojů
  Předmětem veřejné zakázky je dodání zařízení a příslušenství pro svařování plamenem a obloukem a pro plazmové řezání dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 604 600
  Příjem zakázek 20.12.2013-20.1.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele na adrese https://voskop.profilzadavatele.cz
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

 • 19. 12. 2013
  Dodávka trhacího stroje
  Předmětem veřejné zakázky je dodání trhacího stroje dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 680 000
  Příjem zakázek: 20.12.2013-20.1.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele na adrese https://voskop.profilzadavatele.cz
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
© David Trubač 2010