logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Rozvoj 2014
Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality technického a přírodovědného vzdělávání na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, a to v jejích divizích zahrnujících střední odbornou školu a střední odborné učiliště.

Konkrétní dílčí cíle:

  1. Vytvoření efektivního systému spolupráce školy s podniky v oblasti odborného teoretického i praktického vzdělávání (připomínky zástupců podniků k pořizovanému vybavení, k obsahu vytvářených metodických a výukových materiálů, realizace stáží učitelů a exkurzí žáků).
  2. Vytvoření odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie).
  3. Modernizace vybavení svářečské dílny, laboratoře strojírenství a laboratoře přírodních věd.
  4. Vytvoření metodických materiálů pro učitele strojírenských předmětů, přírodovědných předmětů a pro odborného výcviku - pro výuku fyziky, chemie a biologie, odborných strojírenských předmětů a odborného výcviku - svařování s využitím nově pořízeného vybavení.
  5. Vytvoření výukových materiálů pro žáky - pro uvedené přírodovědné předměty, odborné strojírenské předměty a odborný výcvik - svařování.
  6. Zpřístupnění vytvořených výukových materiálů pro žáky v elearningovém systému školy (Moodle).
  7. Pilotní ověření vytvořených výukových materiálů na cílové skupině 350 žáků.

Materiály vytvořené v rámci dílčích cílů 4. a 5. budou zahrnovat jak teoretický obsah, tak praxi (návody pro laboratorní práce a pro odborný výcvik).

© David Trubač 2010