logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Rozvoj 2014
Anotace

Cílem projektu zkráceně nazvaného Rozvoj 2014 je zvýšení kvality výuky přírodovědných i technických předmětů a odborného výcviku na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Dosáhneme toho inovací obsahu příslušných vzdělávacích modulů, tvorbou nových výukových i metodických materiálů a pořízením moderního vybavení pro výuku odpovídajících předmětů.

Projekt chceme řešit v těsné spolupráci s podniky - zaměstnavateli v regionu, abychom dosáhli co nejužšího propojení výuky s praxí. Rádi využijeme jak zkušenost partnera projektu, tak i dalších podniků, které budou mít zájem s námi spolupracovat.

Modernizace výuky se zaměří na tři oblasti:

  • svařování,
  • strojírenství,
  • přírodní vědy (fyzika, chemie, biologie).

V období realiazce projektu vytvoříme celkem 10 vzdělávacích modulů zahrnujících metodické texty pro učitele, výukové texty pro žáky, prezentace i videosekvence. Bude obnoveno vybavení svářečské dílny a strojní laboratoře, doplněno vybavení chemické laboratoře a vybudována nová učebna přírodovědných předmětů.

Pro odbornou školu je velmi důležitá návaznost vytvářených materiálů na praxi. Proto jsme v rámci projektu uzavřeli partnerství s firmou Porgest, a. s. a máme zájem spolupracovat i s dalšími podniky a organizacemi.

© David Trubač 2010