Aplikační nadstavby ve 3D v nejnovéjším CAD systému Autodesk Inventor 10

O projektu

Nabídka:

Název projektu:

APLIKAČNÍ NADSTAVBY VE 3D V NEJNOVÉJŠÍM CAD SYSTÉMU AUTODESK INVENTOR 10

Cíl projektu:

 1. Získáním programového balíčku Inventor 9 EDU CZ od firmy Autodesk inovovat výukové moduly pro 3D modelování a 2D konstruování a tím kvalitativně posunout výuku CAD systémů na VOŠ, SOŠ a SOU na nejnovější úroveň současných CAD systémů.
 2. Vytvoření metodických a pracovních výukových materiálů pro praktická cvičení žáků při využití 3D modelování v programu Inventor 9 Professional a Mechanical Desktop 2005. Tyto materiály budou dostupné ve výuce pro vnitřní potřebu školy a také budou zveřejněny na webových stránkách školy.
 3. V rámci akreditovaného školícího střediska SIPVZ úrovně P pro informační gramotnost v oblasti CAD technologií zkvalitnit pořádané kurzy v systému DVPP.
 4. Nabízet rekvalifikační kurzy pro úřady práce na nejnovější produkty firmy Autodesk.

Výstupy projektu:

 1. V oblasti výuky:
  • výuka nových verzí programů AutoCAD 2005, Mechanical Desktop 2005 a Inventor 9 Professional,
  • zátěžové a tlakové analýzy modelovaných součástí a tím jejich pevnostní kontrola metodou konečných prvků,
  • řešení potrubí a flexibilních hadic u různých strojních celků,
  • řešení kabelů a kabelových svazků a vytváření inteligentní reprezentace kabelů s více jádry,
  • využití konstrukčních pracovních prvků Mechsoft Profi při konstruování.
 2. Metodické a pracovní materály pro učitele i žáky:
  • Cvičebnice; 3D modelování v systému Mechanical Desktop 2005,
  • Pracovní výukové materiály:
   1. Klikový mechanismus spalovacího motoru.
   2. Ventilový rozvod spalovacího motoru.
   3. Automobilový tlumič.
   4. Jednostupňová převodovka s ozubenými koly.
   5. Tvorba ozubených kol a soukolí pomocí iPrvků.
 3. Nabídka kurzů v rámci SIPVZ a pro úřady práce (včetně hodinové dotace a náplně).
  • Systém AutoCAD 2005,
  • Systém Mechanical Desktop 2005,
  • Systém Inventor 9 Profesiional.

Cílové skupiny:

Vyšší odborné školy, střední odborné školy a střední odborná učiliště.

Kontakt:

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302,
Ing. Jaroslav Ponec, vedoucí projektu,
tel.: 556 833 301, fax: 556 833 306
Staženo ze stránky: http://www.voskop.cz/projekt/index.php
Autor: david@horehled.cz (c) 2005