logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00601624 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvkové organizaci,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvkovou organizaci, provádí tým extérních pověřenců společnosti:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je:

Ing. Jana Měchová
e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz,
telefon: 736 218 480

© David Trubač 2010